USŁUGI DORADCZE

Oferujemy usługi doradcze związane zarówno z procesem inwestycyjnym jak również z ogólnym zarządzaniem i obsługą administracyjną.

  1. Prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych w formule Project Management.
  2. Sporządzanie analiz wykonalności i ekspertyz technicznych.
  3. Due diligence dla oceny stanu technicznego i wyceny budynków
  4. Reorganizacja przedsiębiorstw, pod kątem zwiększenia efektywności kosztowej i funkcjonalnej - outsourcing czynności operacyjnych.
  5. Opracowywanie i wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.