O FIRMIE

KS Engineering Sp. z o.o. jest firmą konsultingowo - projektową oferującą kompleksową obsługę klientów w obszarze usług inżynieryjnych i wdrożeniowych w procesach inwestycyjnych.

Stanowimy dla Inwestora niezbędne wsparcie inżynierskie poparte praktycznymi umiejętnościami oraz wieloletnim doświadczeniem. Zapewniamy odpowiadający życzeniom klienta przebieg procesu inwestycyjnego, spełniający wymogi polskich norm i przepisów przy jednoczesnym eliminowaniu związanych z nim uciążliwości formalnych i administracyjnych.