USŁUGI INŻYNIERSKIE

Oferujemy kompleksowe usługi inżynierskie w następujących obszarach:

  1. Wielobranżowe projekty instalacji wewnętrznych w budynkach komercyjnych (Centra Handlowe, Hotele, Budynki Miejskie, Biurowe i Budynki Mieszkalne), w obrębie działek budowlanych łącznie z podłączeniami do infrastruktury miejskiej i pełnieniem nadzorów autorskich w procesach realizacji inwestycji.
  2. Udział w procesach odbiorów instalacji i w uzyskiwaniu pozwoleń na użytkowanie inwestycji.
  3. Obsługa realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w formie wielobranżowych instalacyjnych nadzorów inwestorskich.
  4. Weryfikacja i autoryzacja projektów zagranicznych.
  5. Wykonywanie przeglądów i ocen stanu technicznego obiektów.

Celem naszej działalności inżynierskiej jest pełna obsługa klienta odniesiona do instalacji począwszy od studium wykonalności, wykonania projektów i ich realizacja przy pełnej, ciągłej kontroli budżetu inwestora, aż do odbiorów i uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów.

Mając do dyspozycji doświadczoną kadrę inżynierów z uprawnieniami projektowymi i wykonawczymi oraz rzeczoznawców ds. PPoż, Sanepidu i BHP gwarantujemy najwyższy poziom naszych usług.